Vize klubu

Jasným cílem klubu je maximální podpora mládeže a jejich úspěch v celorepublikovém měřítku. Oddíl se bude snažit umožnit všem zájemcům o stolní tenis, aby se ho naučili hrát na nejvyšší úrovni a umožnit jim srovnání s vrstevníky nejen v Čechách, ale i v Evropě.

Zároveň oddíl určitě nezapomíná na mladé hráče, kteří nemají takové ambice, ale chtějí mít možnost hrát pro zábavu a stolním tenisem se bavit.

V plánech klubu je i dlouhodobá spolupráce s neregistrovanými hráči, ze kterých někteří přecházejí do našeho oddílu a tvoří základ, bez kterého by takový oddíl, jako je ten náš, nemohl fungovat – stolní tenis je prostě hra od 7-mi do 70-ti let – a možná i déle 🙂